ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง แจ้งการกรอกข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านระบบ Student Care

เนื่องด้วยวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ทางผู้ดูแลระบบจะอับเดตข้อมูลนักเรียนจาก ระบบ DMC ดังนั้นจะสามารถกรอกข้อมูลในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

ผู้แจ้งข่าว: ผู้ดูแลระบบ Student Care วันที่ประกาศ: 2017-11-13

รายชื่อครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัด

ค้นหาจาก Google