ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง แจ้งการกรอกข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านระบบ Student Care ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แจ้งทางโรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูล Student Care ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผู้แจ้งข่าว: ผู้ดูแลระบบ Student Care วันที่ประกาศ: 2017-11-13

เรื่อง แจ้งการกรอกข้อมูลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โปรแกรม Student Care ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

ให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563

ผู้แจ้งข่าว: ผู้ดูแลระบบ Student Care วันที่ประกาศ: 2020-08-11

รายชื่อครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัด

เอกสาร/แบบฟอร์ม Download

ค้นหาจาก Google